Bilgisim
Bilişim Sistemleri!

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Bilgisim Bilişim Sistemleri, çözüm ortaklarının yazılım geliştirme ve bilişim altyapısının oluşturulmasına yönelik ihtiyaçlarının yerli ve milli kaynaklarla güvenilir, sürdürülebilir, yenilikçi bir yaklaşım ile geliştirilmesine yönelik çözümler üretmeyi hedefleyen bilgi teknolojisi şirketidir.

Hedeflerimiz

Milli teknoloji hamlesinde ulusal ve uluslararası platformlarda geniş kitlelerin problemlerini çözüme kavuşturacak teknolojiler üreterek insanlık ve bilime katkıda bulunmak

Edindiğimiz misyon doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, her defasında daha iyisi için mücadele etmeyi genç ve dinamik ekibimizin motivasyon kaynağı ve vizyonu olarak benimsiyoruz.

Çözüm Ortaklarımız

Ürünlerimiz

Bilişim dünyasının geldiği en güncel teknolojileri yakından takip ederek,sunduğumuz çözümleri dinamik olarak sürekli güncel tutuyoruz.

TABIP

Teletıp metodu ile uzaktan hasta izlenmesine imkan sağlayan TABIP yazılımı ile hastalar vital değerlerini bulundukları ortamdan rahatlıkla doktorlarına paylaşabilmektedir.

DIETMOOD

Uzaktan danışan izlenmesine yönelik ölçüm, değerlendirme, izleme ve online görüşme imkanlarını sağlayan DIETMOOD uygulaması ile insanların sağlıklı yaşamına katkıda bulunmayı hedefleyen bir çözüm üretiyoruz.

CORBONIT

Kurum ve Kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin Sera Gazı Envanteri oluşturulmasına yönelik geliştirilmiş olan CarbonIT yazılımı, sınırda karbon ticareti sistemine esas doğrulanabilir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturabilmekte ve bu süreci izleyebilmektedir.


Neden Bizi Seçmelisiniz?

SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik, daimi olma yeteneğidir. Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu ve devamlılıktır.Siber GüvenlikElektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür.

Proje YönetimiBelirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır.

Bilgi GüvenliğiBilgilerin izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma, veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemi.

Sanal Gerçeklik (Metasim)Teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlardır.

Veri SayısallaştırmaFiziksel belgelerin dijital ortama aktarılmasıdır. Bu işlem genellikle kağıt belgelerin taranması veya elle yazılmış belgelerin klavye kullanılarak bilgisayarda yazıya dökülmesi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Sayısallaştırma işlemi, belgelerin fiziksel olarak saklanması yerine dijital ortamda saklanarak, belgelere daha kolay ve hızlı erişim sağlanmasını ve depolama maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. Sayısallaştırma işlemi ayrıca belgelerin daha güvenli bir şekilde saklanmasına olanak tanır, çünkü dijital ortamda yedekleme ve koruma işlemleri daha kolaydır.

Neler Yapıyoruz?

Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen süreçler doğrultusunda kuruma özgü Tailor Made yazılımlar geliştiriyoruz. Alanında uzman kadrosu ile Firmamız yazılım geliştirme platformu olarak açık kaynak kodlu mimaride çalışmayı tercih ederek, çözüm ortaklarının lisans maliyetlerinden etkilenmesini önlemeye gayret ediyoruz.

Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen süreçler doğrultusunda kuruma özgü Tailor Made yazılımlar geliştiriyoruz. Alanında uzman kadrosu ile Firmamız yazılım geliştirme platformu olarak açık kaynak kodlu mimaride çalışmayı tercih ederek, çözüm ortaklarının lisans maliyetlerinden etkilenmesini önlemeye gayret ediyoruz.

Bilişim altyapısının güncellenmesi yada yeni kurulması noktasında çözüm ortaklarımıza mevcut durum analizi, gereksinim tanımları ve proje planı geliştirilmesi konusunda uçtan uca çözümler sunuyoruz. Bu bağlamda sistem, network, yazılım geliştirme, güvenlik konularında danışmanlık ve çözüm üretme noktasında etkin rol alabiliyoruz.

Kurum ve kuruluşlarca mevcutta yürütülmekte olan bilişim sistemlerinden alınmasına ihtiyaç duyulabilecek raporlama çözümlerini entegrasyon yöntemi ile uygulama dışında geliştirebilecek çözümler üretiyoruz.

18

Müşteriler

37

Projeler

23

Çalışanlar

Portfolio

  • TABIP
  • CarbonIT